Om PPS

PPS inneholder 300 prosedyrer i sykepleie og mer enn 1000 illustrasjoner. I tillegg inneholder PPS et omfattende kunnskapsstoff som underbygger hver prosedyre. Prosedyrene og kunnskapsstoffet utarbeides ved systematisk vurdering og oppsummering av internasjonal forskning og fagkunnskap.

Kompetanse og roller i PPS

En viktig del av kvalitetssikringen i PPS oppnås gjennom inkludering av solid fagkompetanse i alle ledd. PPS har dyktige medarbeidere og samarbeidspartnere, med lang erfaring og bred kunnskap innen de rette fagområdene.

Pris og lisenser

Prisstrukturen på PPS er er todelt. Det påløper en engangsavgift ved kjøp og deretter en årlig lisens, som dekker oppdatering av innhold, teknisk oppgradering og vedlikehold.

Oppdatering og vedlikehold

PPS oppdateres årlig og videreutvikles kontinuerlig både faglig og teknisk. Det faglige innholdet blir hvert år verifisert og oppdatert i samsvar med ny forskning og fagutvikling.

Bakgrunn

Bakgrunnen for PPS var de nye helselovene og helse- og kvalitetsreformen som kom i 2000/2001, med økt krav til koordinering og kvalitetssikring av helsetjenestene.

PPS styrker samhandling

80 000 helsearbeidere har tilgang til PPS. PPS brukes i dag ved alle høyskoler som utdanner sykepleiere, i over halvparten av landets kommuner og ved flere sykehus og institusjoner.