Berg, Arne

Arne Berg, ph.d., lege i spesialisering ved Klinikk for kreft og kirurgi, Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet.