Bjørgo, Steinar

Steinar Bjørgo er overlege ved anestesiavdelingen, Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet-Radiumhospitalet og fagansvarlig overlege ved smerteseksjonen, Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet.