Bruland, Rakel Victoria Eye

Rakel Victoria Eye Bruland arbeider som bioingeniør ved Avdeling for immunologi og mikrobiologi, Haukeland Universitetssykehus.