Engebretsen, Stine

Stine Engebretsen er akuttsykepleier og fagutviklingssykepleier ved kuttmottaket, Oslo universitetssykehus HF, Aker.