Erdal, Bodil

Bodil Erdal er sykepleier og helsesøster, ansatt ved Helsekontoret for barn og unge i Bærum kommune.

Hun er for tiden i et vikariat ved Helsesøsterutdanningen ved Høgskolen i Akershus.Hun har 20 års erfaring fra helsestasjons og skolehelsetjenesten og har arbeidet som konsulent og prosjektleder i barneverntjenesten. I årene 2001–2005 var hun leder for NSFs Landsgruppe av Helsesøstre. Sammen med Kari Glavin har hun skrevet boken Tverrfaglig samarbeid i praksis – til beste for barn og unge i Kommune-Norge (Kommuneforlaget 2007), og hun er medforfatter på Håndbok for skolehelsetjenesten 1.– 10. klasse (Kommuneforlaget 2004).