Espe, Katrin

Katrin Espe er utdannet anestesisykepleier (1994).

Hun er ansatt ved avdeling for anestesisykepleie (Th oraxkirurgisk seksjon), Oslo universitetssykehus, Ullevål.