Finsrud-Larsen, Linda

Linda Finsrud-Larsen er utdannet anestesisykepleier (2004).

Hun er ansatt ved anestesiavdelingen, Oslo universitetssykehus, Aker og har jobbet deltid med fagutvikling i avdelingen i 2,5 år.