Flovik, Anne Marie

Anne Marie Flovik er utdannet sykepleier med spesialutdanning i kreftsykepleie og embetseksamen fra Institutt for sykepleievitenskap, Universitetet i Oslo.

Hun var i mange år ansatt ved Det Norske Radiumhospital, , som sykepleier og leder. Hun har også vært leder i hjemmebaserte tjenester i Bærum kommune. Flovik er i dag ansatt som spesialrådgiver i Norsk Sykepleierforbund, Samfunnspolitisk avdeling.