Fosså, Sophie D.

Sophie D. Fosså er dr.med.. Hun er ansatt som professor ved Klinisk forskningsenhet, seksjon for langtidsstudier, Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet.