Gjertsen, Turid

Turid Gjertsen er tidligere sykepleier ved Klinikk for kreft og kirurgi, Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet.