Haltbakk, Johannes

Johannes Haltbakk er førsteamanuensis ved Høgskolen i Bergen.

Han er utdannet sykepleier og har doktorgrad i sykepleievitenskap. Hans forskning er knyttet til urininkontinens hos pasienter på sykehjem og livskvalitet hos eldre menn med vannlatingsvansker. Haltbakk har 5 års klinisk erfaring fra medisinsk avdeling. Han har undervist i grunnutdanningen i sykepleie siden 1992 og har vært stipendiat i tre år ved Institutt for samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Bergen.