Heggen, Kristin

Kristin Heggen er sykepleier og pedagog.

Hun tok doktorgrad i 1994 og er ansatt som professor ved Seksjon for helsefag, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo.