Kvarme, Lisbeth Gravdal

Lisbeth Gravdal Kvarme er sykepleier og helsesøster.

Hun har hovedfag i sykepleievitenskap fra Universitetet i Oslo og doktorgrad fra Universitetet i Bergen. Hun er i dag ansatt som førsteamanuensis ved helsesøsterutdanningen, Høyskolen Diakonova i Oslo.