Larsen, Frode Kibsgaard

Frode Kibsgaard Larsen er utdannet vernepleier med videreutdanning i aldring og psykiatri og tar nå en mastergrad.

Han har bred erfaring fra arbeid med mennesker med utviklingshemning, blant annet fra spesialisthelsetjenesten, fritidstilbud, dagsenter og boliger og dessuten fra utviklingsprosjekter i Estland. Frode er i dag enhetsleder ved fagenheten Utviklingshemning og aldring ved Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse. Han har deltatt i ulike råd for funksjonshemmede og er involvert i et internasjonalt forskernettverk om aldring hos mennesker med utviklingshemning. For øvrig er han redaktør for en lærebok om aldringsprosessen hos mennesker med utviklingshemning, medforfatter i flere fagbøker og holder en rekke kurs om aldring.