Larsen, Stein Gunnar

Stein Gunnar Larsen, ph.d., er ansatt som overlege ved seksjon for kirurgisk onkologi, gastrokirurgisk avdeling, Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet.

Han leder i tillegg landsfunksjonen med kirurgi og intraabdominal kjemoterapi ved carcinomatose og pseudomyxom og er medlem av Norsk Gastro Intestinal Cancer Gruppe (NGICG).