Lote, Knut

Knut Lote, dr.med., er ansatt som overlege ved Klinikk for kreft og kirurgi, Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet.