Malmgart, Liselotte

Liselotte Malmgart, cand.theol., ph.d., er ansatt som lektor i kirkehistorie ved Det Teologiske Fakultet, Aarhus Universitet.

Hun skrev i sin ph.d.-avhandling om «Udviklingslinier i nyere dansk diakoni. Social indsats og diakonal selvforståelse i to kirkelige organisationer i det 20. århundrede» (Det Teologiske Fakultet i København, 2002).