Meyer, Käthe

Käthe Meyer er intensivsykepleier og transplantasjonskoordinator, klinikk for spesialisert medisin og kirurgi ved Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet. Hun har Master i sykepleievitenskap, Universitetet i Oslo.