Måløy, Anne Karin

Anne Karin Måløy er ansatt som diabetessykepleier ved Barnemedisinsk poliklinikk, Oslo Universitetssykehus HF, Ullevål.