Nilssen, Turid Oppigård

Turid Oppigård Nilssen er sykepleier med spesialutdanning i intensivsykepleie fra Aker/Ullevål (1997).

Hun har jobbet som nattavdelingssykepleier ved Nyfødt Intensiv og ved Postoperativ Avdeling, Kvinneklinikken, ved Ullevål universitetssykehus. Nilssen var ledende spesialsykepleier ved PO, Kvinneklinikken fra 2002 til 2003. Nå jobber hun som spesialsykepleier ved Kirurgisk Intensiv og PO-avd. ved Molde Sjukehus HF.