Quivey, Martha

Martha Quivey er sykepleier og har universitetsutdanning innen sykepleie, psykologi og ledelse fra USA.

Hun har variert erfaring som sykepleier, som sjefssykepleier ved Haukeland sykehus og i Oslo Helseråd, og som lektor innen ledelse og administrasjon ved Norges Sykepleierhøyskole og ved Institutt for sykepleievitenskap, Universitetet i Oslo. Quivey har lang erfaring fra helsepolitisk arbeid nasjonalt og internasjonalt. Hun har vært visepresident i ICN og er æresmedlem i Norsk Sykepleierforbund.