Rustøen, Tone

Tone Rustøen er seniorforsker ved avdeling for forskning og utvikling, Akuttklinikken ved Oslo Universitetssykehus, Ullevål og professor ved Lovisenberg diakonale høgskole.

Hun er utdannet sykepleier, har pedagogikk grunnfag, hovedfag i sykepleievitenskap og er dr.polit. i sykepleievitenskap. Hun har publisert fl ere artikler om livskvalitet, håp og smerte og også skrevet lærebøker om disse emnene. Som en del av sin doktorgradsavhandling har Rustøen utviklet kurs om styrking av håp hos mennesker med kreft , med evaluering i en randomisert undersøkelse.