Schjølberg, Tore Kr.

Tore Kr. Schjølberg er høgskolelektor ved videreutdanningen i kreftsykepleie, Høgskolen i Oslo.

Han fungerte som studiesjef ved videreutdanningen i onkologisk sykepleie, Det Norske Radiumhospital, fra 1985 til 2001. Schjølberg er engasjert i kreftsykepleie nasjonalt og internasjonalt.