Skår, Randi

Randi Skår er utdannet sykepleier og cand polit. med hovedfag i pedagogikk.

Hun disputerte i 2010 for PhD – graden med avhandlingen: "Læringsprosesser i sykepleieres profesjonsutøvelse - en studie av sykepleieres læringserfaringer”. Hun har tidligere arbeidet som sykepleier i sykehus og sykehjem, og har lang erfaring med undervisning i sykepleierutdanningen. Hun er nå ansatt som førsteamanuensis ved Høgskulen i Sogn og Fjordane.