Vågan, André

André Vågan er cand.polit. i sosialantropologi.

Han har vært ansatt som universitetslektor og er i dag PhD-stipendiat ved høgskolen i Oslo, Senter for profesjonsstudier.