Wist, Erik

Erik Wist er ansatt som professor ved Universitetet i Oslo, avdelingsoverlege ved Klinikk for kreft og kirurgi, Oslo universitetssykehus HF, Ullevål.