Westvig, Lars

Lars Westvig er utdannet sykepleier med videreutdanning i eldreomsorg.

Han har erfaring fra nevrologisk avdeling og akuttmottakelse ved Nordlandssykehuset samt hjemmesykepleien i Bodø kommune. Han arbeider som høgskolelærer ved Institutt for sykepleie og helsefag ved Høgskolen i Bodø. I tillegg er Westvig selvstendig næringsdrivende fotograf og jobber bla. som fotograf for PPS.