Ytrehus, Siri

Siri Ytrehus er professor ved Diakonhjemmets høgskole, Institutt for sykepleie og helse, hvor hun arbeider med masterutdanningen i helsetjenester til eldre.

Ytrehus er utdannet sykepleier og sosiolog og har doktorgrad i sosiologi. Hun har i en årrekke arbeidet med forskning om helse, velferd og bolig til bostedsløse og personer med psykisk lidelse og rusproblemer.