Bjerknes, Sarah Ovidia

Sarah Ovidia Bjerknes er klinisk sosionom og utdannet sosionom fra Høgskolen i Oslo.

Sarah Ovidia Bjerknes har videreutdanning i rusbehandling fra Diakonhjemmet og bred erfaring fra arbeid med rusrelatert problematikk siden 1998. Hun jobber nå som individualterapeut på en institusjon for dobbeldiagnoser innen TSB.