Bramness, Jørgen G.

Jørgen G. Bramness er professor og forskningsdirektør ved Senter for rus og avhengighetsforskning ved Universitetet i Oslo og seniorforsker ved Avdeling for legemiddelepidemiologi ved Nasjonalt folkehelseinstitutt.

Han har bakgrunn innen psykiatri og farmakologi.