Nesvåg, Sverre

Sverre Nesvåg er Dr. Philos i sosialantropologi og arbeider som forskningsleder ved KORFOR (Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest) og Førsteamauensis II ved Senter for rus av avhengighetsforskning ved Universitetet i Oslo.

Han har tidligere vært ansatt ved Rogalandsforskning/IRIS og Rogaland A-senter og har 16 års erfaring fra rusmiddelforskning innen tema som det sosiokulturelle perspektivet på rusmiddelbruk og avhengighet og organisering av tjenester innen rusfeltet.