Christiansen, Åse

Åse Christiansen er klinisk spesialist i psykiatrisk sykepleie og godkjent sykepleiefaglig veileder. Hun har etterutdanning i gruppemetode og kognitiv terapi.

Åse Christensen har lang klinisk erfaring fra somatikk, psykiatri og ruspoliklinikk og har de siste fire år vært ansatt som Ruskonsulent ved Stavanger Universitetssykehus.