Sælør, Knut Tore

Knut Tore Sælør er sykepleier med videreutdanning i ”Rus- og avhengighetsproblematikk” og ”Rusavhengighet og psykisk lidelse” . Han har også mastergrad i ”Klinisk helsearbeid”.

Fra 2003 har han jobbet i ulike avdelinger i psykisk helsevern for voksne, med en særlig interesse for rusbehandling for personer med samtidige rus- og psykisk helseproblemer.